waysofcommunication

ways of communication

Het samenbrengen van kennis uit verschillende vakgebieden levert een meerwaarde aan het vinden van een passende vorm van communicatie.

Als vormgever en conceptontwikkelaar voor steeds wisselende vakgebieden

heb ik een goed inzicht gekregen in de grote verscheidenheid aan communicatievormen.

Deze kennis en ervaring levert de basis van een voortdurend onderzoek

naar heldere en passende vormen van communicatie.

verrassend en inspirerend

waysofcommunication schetsen

01:59

zr. Johanna

Bonnes

02:26

Plan De Ploeg

Bergeijk

to be continued ...

02:00

Veenproef

Utopisch Nest

00:44

presentatie

eindexamenstudenten

HKU theater

in progress

coporate identity

POEKIE®

in progress

coporate identity

decorum

Yangon Myanmar

 

Vitra | Fritz Hansen

Carl Hansen | PP Mobler

OneCollection | Louis Poulsen

Verpan | Tom Dixon | Moooi

01:25

 

11:28

verslaglegging

Week Zonder Naam

HKU theater

©2017

waysofcommunication